Job Opportunities

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลากร

เทคโนโลยี เครื่องจักร และเงินทุนที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตจะไม่มีความหมาย หากปราศจากผู้ที่จะมาทำหน้าที่ควบคุมและจัดการ สิ่งสำคัญในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงคือพลังการทำงาน สติปัญญาและความมุ่งมั่น ดังนั้น บริษัทฯ ถือว่าบุคลากรเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดและเชื่อมั่นในคุณค่าของคนจึงกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม อาทิ โบนัส ข้าวเปล่ามื้อกลางวัน(ฟรี) เบี้ยขยัน ยูนิฟอร์ม การอบรมสัมมนา ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมสันทนาการ เงินช่วยเหลือ ฯลฯ

บริษัท บอดี้สตีล แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด ปัจจุบัน เปิดทำการมากว่า 10 ปี มีพนักงานมากกว่า 350 คน มีความมั่นคง มีการฝึกสอน ฝึกฝนให้พนักงานมีความรู้ต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพ มีความก้าวหน้า ตลอดจนส่งเสริม ให้พัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต เพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข

โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดสวัสดิการและมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • วันทำงานจันทร์ – ศุกร์ (หยุดเสาร์ – อาทิตย์)
 • เงินโบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • ข้าวเปล่ามื้อกลางวัน (ฟรี)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กิจกรรม
 • เพลงเสียงตามสายตลอดเวลางาน/ วารสารสัมพันธ์/ งานเลี้ยงปีใหม่/ กีฬาประจำปี/ การท่องเที่ยวนอกสถานที่
  เกมส์การละเล่นต่างๆ ฯลฯ
 • การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ต่างๆ โดยมีการจัดอบรมในรูปแบบภายในและภายนอกองค์กร ทั้งเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่มีความพิการ ที่ได้รับการจดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มีความพิการประเภท 3 (ด้านการเคลื่อนไหว) โดยทางบริษัทฯจัดหา ให้การช่วยเหลือรถเข็น (WHEEL CHAIR) เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางด้านการเคลื่อนไหวของคนพิการในการใช้ชีวิตประจาวัน และเพื่อการประกอบอาชีพ

บริษัท ฯ กำลังเปิดรับผู้สมัครที่มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักความก้าวหน้า เข้ามาร่วมงาน กับบริษัทฯ

ตำแหน่งงานว่าง/Positions

 • Accounting Manager

  Job Description

  • Responsible for all payment vouchers of both local and international companies
  • Handle bank reconciliation
  • Prepare weekly cash flow report, monthly aging report the creditors, weekly outward remittance
  • Coordinate with internal and external auditors, bank managers
  • Perform monthly an accurate tax invoice booking in order to reconcile original tax invoices against tax reports
  • Perform payments to suppliers on due dates
  • Responsible for handling the General Ledger
  • Monitor and control the inventory
  • Handle daily account receivable, account payable, payment voucher, pay-in & pay-out voucher, invoice, Tax invoice, cheque , T/T to Supplier and all expenses
  • Issue analysis report and monthly report
  • Perform other jobs that are necessary or important related to the accounting functions
  • Handle the petty cash and monitor the T/T system, cheque system
  • Prepare daily and monthly report
  • Responsible for the bill / payment system
  • Ensure the submission of the vat & withholding tax
  • Lead the annual budgeting process, including the preparation of P&L, balance sheet and cash flow statement
  • Produce annual and/or monthly accounts

  Qualification

  • Thai Nationality only
  • Male or female between 30 – 45
  • A professional audit certification (CIA/CPA/CISA) is preferred.
  • Able to communicate in written business English
  • Hard working and willing to learn to continuously improve your skills
  • Computer literate: MS Excel & Outlook, Internet and Express
  • Good coordination and human relations skills.
 • Graphic Design Supervisor

  Job Description

  • Coordinates activities by scheduling work assignments, setting priorities, and directing the work of subordinate employees.
  • Evaluates and verifies employee performance through the review of completed work assignments and work techniques.
  • Identifies staff development and training needs and ensures that training is obtained.
  • Ensures proper labor relations and conditions of employment are maintained.
  • Maintains records, prepares reports, and composes correspondence relative to the work.
  • Working as part of a team with other designers, Production, Web developers, IT team and Sale & Marketing.
  • Keeping abreast of emerging technologies in new media, particularly design programs such as FreeHand, Illustrator, Photoshop, 3ds Max, Acrobat, Dreamweaver and Flash
  • Plans and directs highly technical graphic arts design and production activities.
  • Determines the graphic design needs of the requester and assists in completion of production request forms.
  • Directs and participates in the selection, design, and production of publications, displays, exhibits, signs, paintings, and other forms of graphic demonstration and presentation.
  • Estimates costs of different production methods to determine the most economical method for individual projects.
  • Performs related work as assigned.

  Qualifications

  • 25-40 years old
  • Thai Nationality
  • Familiar with Jewelry design is a big advantage
  • Good command of written and spoken English
  • Strong leadership, flexible and hard working
  • thinking creatively to produce new ideas and concepts
  • knowledge of supervisory and training techniques
  • At least 3 years experience in related field
 • Graphic Designer

  Job descriptions

  • Keeping abreast of emerging technologies in new media, particularly design programs such as FreeHand, Illustrator, Photoshop, 3ds Max, Acrobat, Dreamweaver and Flash
  • Design several Medias for Jewelry advertisement and estimating the time required to complete the work
  • Working with a wide range of media, web sites, catalogue, packaging etc. including photography and computer-aided design
  • Working as part of a team with other designers, Production, Web developers, IT team and Sale & Marketing

  Qualifications

  • 25-35 years old
  • Thai Nationality
  • Knowledge of Photoshop, Illustrator.
  • Knowledge of photograph
  • Good command of written and spoken English
  • Strong leadership, flexible and hard working
  • thinking creatively to produce new ideas and concepts
  • At least 1 years experience in related field
 • HR Officer

  Job descriptions

  • Provide support to supervisors and staff to develop the skills and capabilities of staff.
   • Ensure that accurate job descriptions are in place
   • Provide advice and assistance when conducting staff performance evaluations
   • Organize staff training sessions, workshops and activities
   • Process employee requests for outside training while complying with policies and procedures
   • Provide basic counseling to staff who have performance related obstacles
   • Provide staff orientations
   • Monitor staff performance and attendance activities
  • Monitor daily attendance.
   • Investigate and understand causes for staff absences.
   • Recommend solutions to resolve chronic attendance difficulties.
   • Provide basic counseling to staff who have performance related obstacles.
  • Coordinate staff recruitment and selection process in order to ensure a timely organized and comprehensive procedure is used to hire staff.
   • Provide advice and recommendations on disciplinary actions.
   • Monitor scheduled absences such as holidays or travel and coordinate actions to ensure the staff absence has been adequately covered off to ensure continuity of services.
   • Inform unsuccessful applicants
   • Conduct exit interviews
  • Provide information and assistance to staff and work related issues.
  • Perform other related duties as required

  Qualifications

  • Female age 25-35 years old
  • Thai Nationality
  • Computer Basic skills
  • At least 1 years experience in related field
  • An understanding in human resources management and job descriptions
  • Effective verbal and listening, communications skills
  • Performance review methods and techniques
  • Staff training, development and recognition
  • Delegation
  • Mentoring and coaching
  • An understanding of relevant legislation, policies and procedures
 • Administrative Officer - Urgent Required

  Job Descriptions

  • Assist and coordinate between the different departments and to Create and key in data and information using the company database (internal software).
  • Assists Item Development Manager to corporate with other department through data gathering and project coordination.
  • Working closely with the jewelry model makers, and the creation process of new items.

  Qualifications

  • Male / Female
  • 25-35 years old
  • Thai nationality.
  • English skill: Reading and Writing. (She / He will need to read and understand the company catalogs and items and description and to operate the Company Database that is only in English.)
  • Basic computer and Microsoft Office skills
  • Jewelry process or knowledge is a bonus.
  • Responsible and well organized person.
  • Willing to learn and work in Bang Yai as well (when the company will relocate).
 • พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก
  • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • สามรถอ่านออกเขียนได้
  • หากสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คนพิการ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • พิการทางการเคลื่อนไหว

วิธีการสมัครงาน/How to apply

สมัครได้ตัวตนเอง หรือ ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: